WPROWADZĘ DO NOWEGO BIZNESU. PRACA DLA KAŻDEGO. ROZPOCZNIJ WŁASNY BIZNES. ŻYCIOWA SZANSA. BIZNES, PASYWNY DOCHÓD. TWOJA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ WŁAŚNIE TERAZ. BEZ ZOBOWJĄZAŃ, BEZ RYZYKA, W ZACISZU DOMOWYM. INMARKET TO NASZA PRZYSZŁOŚC.
   
 
  Co to jest Inmarket?

WIELKA ŻYCIOWA SZANSA.1. Inmarket jest to biznes systemowy, który jest połączeniem         internetowego handlu małych i dużych firm, sieci społecznych
i Marketingu sieciowego.

2. Każdy obywatel tego Świata może zostać w Inmarket,
konsumentem, handlowcem czy też zarazem partnerem biznesowym
i prowadzić swoją działalność z każdego punktu na tej ziemi.

3. Warunkiem korzystania z przywilejów w Inmarket jest dokonanie bezpłatnej rejestracji tzw. „Pakiet dostępu Test” ,
który to już upoważnia użytkownika do korzystania
z tzw programu handlowego.

4. W przypadku zdecydowania się użytkownika na korzystanie
z dalszych usług Inmarket i wzięcia udziału w różnych systemach wynagrodzeń, konieczne jest podniesienie swojego statusu poprzez wykupienie odpowiedniego pakietu dostępu.

5. Pakiet dostępu „Biznes”. Ten pakiet dostępu nie tylko upoważnia
do korzystania z wszystkich systemów wynagrodzeń
i zdobywania stopni kariery zawodowej, rozpoczynając
od Stażysty do Akcjonariusza...
Produkty i usługi można wystawiać bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w nieograniczonej ilości.

6. Status można podwyższyć w każdym czasie tylko dopłacając różnice ceny. Co zawiera poszczególny pakiet dostępu można przeczytać na "Pakiety dostępu".

7. Handlowcy mają także możliwość zareklamowania swojej firmy
(bez dodatkowych kosztów) na ogólnej platformie Inmarket.

      Inmarket            Marketing-online24         Rejestracja

JAK WEJŚĆ W TEN BIZNES
 

O to kolejność:

Reklama
 
Marketing - online24
 
Portal inf - szkoleniowy
Zarejestruj się:
Marketing -online24
Zaloguj się w Backoffice
Zapoznać się z infor.
w zakładce
Inmarket
Wysłuchaj prezentacji firmy
Plan marketingowy
Możliweości zarobkowe
Inmarket
 
Po zapoznaniu się z inform.
w Marketing-online24

Naszym celem jest Inmarket
Rejestracja;
Pakiet "Test" (Gratis)
Zapisz Login i Hasło
Poznaj swoje Biuro użytkownika
Przyjrzyj się rynkowi Inmarket
Zapisz swoją własną stronę
Kariera zawodowa
 
Szukaj partnerów biznesowych
Zachęcaj do współpracy
Udzielaj inf. partnerom
Buduj własną strukturę
Podnieś swój status
Pakiety:
"Klient","Mini","Start","Biznes"
w/g wskazówek Pakiety dostępu
Galeria
 

 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=