WPROWADZĘ DO NOWEGO BIZNESU. PRACA DLA KAŻDEGO. ROZPOCZNIJ WŁASNY BIZNES. ŻYCIOWA SZANSA. BIZNES, PASYWNY DOCHÓD. TWOJA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ WŁAŚNIE TERAZ. BEZ ZOBOWJĄZAŃ, BEZ RYZYKA, W ZACISZU DOMOWYM. INMARKET TO NASZA PRZYSZŁOŚC.
   
 
  Pakiety dostępu

PAKIETY DOTĘPU.

Pakiet dostępu "Test"

Wartość: brak
Wartość bonusu: brak
Partner ze statusem dostępu "Test" otrzymuje:
- Indywidualne biuro Internetowe
-23 lekcje Kursu "Microsoft Word"
-Kurs "Elektroniczne systemy płatnicze w
Internecie"
-Jedną komórkę w strukturze partnerskiej
-Wewnętrzny rachunek użytkownika
- System płatniczy z możliwością wewnętrznych i zewnętrznych przekazów
-Uczestnictwo w programie "Bonus handlowy"

Każdy partner ma możliwość zwiększyć swój status dostępu, po opłaceniu różnicy między wartością dostępów.

 

 

Pakiet pełnego dostępu "Klient"
                                                                               

Wartość: 25 Inm = 25 Euro

Wartość bonusu: 10 punktów

Partner ze statusem dostępu "Klient" otrzymuje:

- Indywidualne biuro Internetowe

- Kurs "Podstawy pracy w Internecie"

- Kurs "Elektroniczne systemy płatnicze w Internecie"

- Jedna komórka w partnerskiej strukturze

- Wewnętrzny rachunek użytkownika

- System płatniczy z możliwością wewnętrznych i zewnętrznych przekazów

- Uczestnictwo w programie "Bonus partnerski”

- Uczestnictwo w programie "Bonus handlowy”

Każdy partner ma możliwość zwiększyć swój status dostępu, po opłaceniu różnicy miedzy wartością dostępów.

 

 

Pakiet pełnego dostępu "Mini"

Koszt: 47 Inm = 47 Euro

Wartość bonusu: 20 punktów

Partner z statusem dostępu «Mini» otrzymuje:

- Indywidualne biuro Internetowe

- Kurs «Podstawy pracy na komputerze»

- Kurs «Podstawy pracy w Windows»

- Kurs «Microsoft Outlook Express»

- Jedną komórkę w partnerskiej strukturze

- Wewnętrzny rachunek użytkownika

- System płatniczy z możliwością wewnętrznych i zewnętrznych przekazów

- Uczestnictwo w programie «Bonus partnerski»

- Uczestnictwo w programie «Bonus handlowy»

Dodatkowo w skład pakietu wchodzą:

- Kursy pakietu «Klient».

 

Każdy partner ma możliwość zwiększyć swój status dostępu, po opłaceniu różnicy między wartością dostępów.

 

 

Pakiet pełnego dostępu "Start"

Koszt: 89 Inm = 89 Euro

Wartość bonusu: 40 punktów

Partner z statusem dostępu «Mini» otrzymuje:

 - Indywidualne biuro Internetowe

- Kurs «Microsoft Word»

- Kurs «Microsoft Excel»

- Kurs «Microsoft Outlook»

- Kurs «Microsoft PowerPoint»

- trzy komórki w partnerskiej strukturze

- Wewnętrzny rachunek użytkownika

- System płatniczy z możliwością wewnętrznych i zewnętrznych przekazów

- Uczestnictwo w programie «Bonus partnerski»

- Uczestnictwo w programie «Bonus handlowy»

Dodatkowo w skład pakietu wchodzą:

- Kursy pakietu «Klient».

- Kursy pakietu «Mini».

 

Każdy partner ma możliwość zwiększyć swój status dostępu, po opłaceniu różnicy między wartością dostępów.

 

 

Pakiet pełnego dostępu "Biznes"

Koszt: 219 Inm = 219 Euro

Wartość bonusu: 100 punktów

Partner z statusem dostępu «Biznes» otrzymuje:

- Indywidualne biuro internetowe

- Kurs «Tworzenie stron Web»

- Kurs «Praca z bazami danych»

- Kurs «Elektroniczna komercja»

- Trzy komórki w partnerskiej strukturze

- Wewnętrzny rachunek użytkownika

- System płatniczy z możliwością wewnętrznych i zewnętrznych przekazów

- Uczestnictwo w programie «Bonus partnerski»

- Uczestnictwo w «Akumulacyjny program bonusowy»

- Uczestnictwo w programie «Bonus handlowy»

- Uczestnictwo w programie «Super bonus» (jadana komórka w strukturze programu)

- Uczestnictwo w programie «Bonus biurowy»

- Uczestnictwo w programie «Złoty bonus»

- Uczestnictwo w programie «Bonus premiowy»

- Możliwość wystawienia za darmo towaru i usług na Rynku Inmarket. (Usługa "Mój rynek")

Jeśli jesteś już zdecydowany na podwyższenie Twojego statusu, tzn. wykupienie PAKIETU BIZNESOWEGO
lub START, MINI, KLIENT.

Wejdź na stronę:
Marketing online24
> Inmarket > Pakiety dostępu >
"Wskazówki podniesienia swojego statusu w Inmarket"

JAK WEJŚĆ W TEN BIZNES
 

O to kolejność:

Reklama
 
Marketing - online24
 
Portal inf - szkoleniowy
Zarejestruj się:
Marketing -online24
Zaloguj się w Backoffice
Zapoznać się z infor.
w zakładce
Inmarket
Wysłuchaj prezentacji firmy
Plan marketingowy
Możliweości zarobkowe
Inmarket
 
Po zapoznaniu się z inform.
w Marketing-online24

Naszym celem jest Inmarket
Rejestracja;
Pakiet "Test" (Gratis)
Zapisz Login i Hasło
Poznaj swoje Biuro użytkownika
Przyjrzyj się rynkowi Inmarket
Zapisz swoją własną stronę
Kariera zawodowa
 
Szukaj partnerów biznesowych
Zachęcaj do współpracy
Udzielaj inf. partnerom
Buduj własną strukturę
Podnieś swój status
Pakiety:
"Klient","Mini","Start","Biznes"
w/g wskazówek Pakiety dostępu
Galeria
 

 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=